EBT logo EuroBillTracker

:. Sledujte vaše eurobankovky od 1. januára 2002

:. Association Européenne des EuroBillTrackers

Ciele

Cieľom Európskej asociácie EuroBillTrekerov, ktorej oficiálny názov je “Association Européenne des EuroBillTrackers” (A2E) je zaručiť pokračovanie a kvalitu webovej stránky EuroBillTracker. Dôvodom založenia asociácie je neustály nárast stránky od jej založenia v roku 2002. Asociácia bola vytvorená v Máji 2008.

Hlavnými úlohami a cieľmi asociácie sú*

 • byť držiteľom celého duševného vlastníctva súvisiaceho so systémom EuroBillTracker, vrátane webstránky a jej rôznych doménovych mien. Majetok EuroBillTracker-u tiež zahŕňa programový kód, databázy, preklady a podobne.
 • zodpovednosť za všetky záležitosti súvisiace s EuroBillTracker-om
 • vytváranie a riadenie podmienok pre optimálne sledovanie eurobankoviek
 • propagácia sledovania eurobankoviek
 • propagácia komunikácie medzi užívateľmi EuroBillTracker-u
 • ochrana databázy EuroBillTracker-u
 • v prípade potreby, financovanie reklamy a nástrojov EuroBillTracker-u
 • zabezpečenie bezplatného používania on-line nástrojov EuroBillTracker-u

*tak ako je uvedené v oficiálnych stanovách.

Asociácia pozostáva z predstavenstva, ktoré na pravidelných mesačných stretnutiach diskutuje rôzne body podané priamo členmi predstavenstva a vedúcimi pracovných skupín. Medzinárodné stretnutia a ich kandidáti sú tiež prediskutované predstavenstvom. Viac informácií o predstavenstve a o pracovných skupinách je k dispozícii v sekciách "Predstavenstvo a Pracovné skupiny".

Je tiež možné stať sa členom asociácie. Ak máte záujem stať sa členom našej asociácie, postupujte podľa sekcie "Pripojte sa k nám"

Zrod asociácie (2008)

Prvé kroky vedúce k formovaniu Európskej Asociácie EuroBillTrackerov – Association Européenne des EuroBillTrackers (A2E) sa uskutočnili v prvých mesiacoch roku 2008, keď zakladajúci členovia a sprostredkovatelia začali pripravovať oficiálnu registráciu asociácie. Asociácia bola oficiálne zaregistrovaná v máji 2008 a stala sa legálnym vlastníkom web stránky EuroBillTracker.

Web stránka EBT sa zrodila pred A2E. Vytvoril ju Philippe Girolami a spustil ju v ten istý deň, kedy začalo EURO obiehať po rôznych krajinách Európskej únie (1.januára 2002). Ako popularita stránky rástla, začalo sa o ňu starať veľa dobrovoľníkov, ale postupne dochádzalo k akémusi treniu medzi dobrovoľníkmi a legálnym majiteľom domény. Toto napätie týkajúce sa bežnej administrácie stránky dosiahli zlomový bod 25. decembra 2007, kedy vlastník domény odobral dobrovoľníkom administrátorske práva. Odpoveďou dobrovoľníkov bola kópia poslednej zálohy na novej doméne a EBT databáza sa tak rozdelila na dve.

Rozdvojenie databáz bolo neudržateľné a úplne nezmyselné, no obe strany našli dohodu, ktorú sprostredkovali Bruno Berken (Phaseolus) a Théo De Jonckheere (de-jo) a nazvali ju “Dohoda v Gennevilliers”, pomenovanú podľa predmestia v Paríži, kde sa konalo stretnutie. Dohodlo sa vytvorenie neziskovej asociácie, ktorá bude vlastníkom web stránky a bude zodpovednou za jej riadenie. Zlúčenie oboch databáz sa ukončilo 12.januára 2008. Bruno Berken navrhol stanovy a prvé pozície boli priradené nasledovne: de-jo (prezident), avij a Giro (viceprezidenti), Phaseolus (pokladník) a Nerzhul (tajomník). Tí, ktorí sa chceli dobrovoľne pripojiť k asociácii, boli požiadaní platiť ročné členské 10 EUR.

Vývoj (2008-2011)

A2E bolo zaregistrované ako nezisková asociácia podľa francúzskeho práva a v prvých mesiacoch 2008 sa duševné a právne vlastníctvo prenieslo z EBT na A2E; v auguste 2008 sa v Ľubľane konalo prvé valné zhromaždenie, kde členovia asociácie zvolili svoje prvé predstavenstvo (BoD).

Dohoda v Gennevilliers tiež zabezpečila vytvorenie viacerých pracovných skupín, konkrétne: vývojová, technická, databázová a komunikačná, a počas vacerých rokov bolo možné vyvinúť viacero nových funkcií ako prepojenia medzi užívateľmi, administratívne podcelky krajín a mnoho iného. Na druhej strane sa zdokonalilo filtrovanie chýb a falošných zadaní do databázy a mnoho chýb sa odstránilo vďaka tzv. “čistiacim dievčatám”, skupinou schopnou analyzovať profily a vyhľadávať falošné zadania pomocou špeciálne vyvinutého nástroja. Neskôr bola tiež vytvorená pracovná skupina podpory.

Ak existovali medzinárodné stretnutia EBT aj pred zrodom A2E, tak s A2E sa stali niečim oficiálnejším, tiež kôli potrebe každoročného valného zhromaždenia. Od roku 2009 organizovala asociácia každý rok dve oficiálne medzinárodné stretnutia a konalo sa samozrejme aj mnoho miestnych stretnutí. Stretnutia boli v Ľubľane, Bologne a vo Ferrare (Taliansko), Viedni (Rakúsko), v Malte, vo Florencii (Taliansko), v Kalkare (Nemecko) a v Barcelone (Španielsko).

Počas prvých rokov existencie zariadila A2E udržanie úplne bezplatného EBT a bez použitia akýchkoľvek reklamných bannerov, jediným príjmom na pokrytie nákladov na hosting boli členské poplatky a dary, a kôli obmedzenému počtu členov to nebolo veľa. Ak bola táto situácia dobrá nakrátko, neznamená to, že to tak ostane aj dlhodobo, pretože skôr či neskôr sa musia objaviť nejaké výdavky na nový server.

Počas tohoto obdobia bol počet členov obmedzený (menej ako 100, čo je veľmi málo v porovnaní ku asi 7000 členom fóra a 100 000 – 150 000 uívateľom stránky). Ako súčasť kampane na vytvorenie povedomia o existencii asociácie sa predstavenstvo rozhodlo vytvoriť web stránku venovanú asociácii.

Predstavenstvo

Tak ako je uvedené v stanovách asociácie, Asociácia EuroBillTrackerov je riadená svojim predstavenstvom. To je vytvorené z člena z každej krajiny eurozóny a jedného zástupcu z krajiny mimo eurozóny, všetci sú menovaní počas valného zhromaždenia a svoju úlohu zastávajú na obdobie 2 rokov. Predstavenstvo si potom volí prezidenta, 2 viceprezidentov, pokladníka, tajomníka a koordinátora stretnutí; úlohou posledného je komunikovať rozhodnutia rady členom asociácie s ohľadom na medzinárodné stretnutia asociácie. Trom členom bol vďaka ich nadšeniu pridelený status zakladajúcich členov. Zakladajúci členovia sú tiež súčasťou predstavenstva a sú nad a viac než zástupcovia krajín.

Súčasní členovia predstavenstva sú:

 • Flag for Nemecko Ludwigsfeld
 • Flag for Francúzsko Yok's (pokladník)
 • Flag for Holandsko eddydevries (prezident, meeting koordinátor)

Zakladajúci členovia sú

 • Philippe Girolami (Giro)
 • Anssi Johansson (avij, tajomník)
 • Marko Schilde (Nerzhul)

Predstavenstvo sa zvyčajne stretáva online raz mesačne a diskutuje rôzne problémy, ktoré sa vyskytli počas mesiaca. Rozhodujú tiež o tom, kedy sa začne pracovať na nasledujúcich letných a zimných mítingoch, riešia vylepšenia v štruktúre asociácie a priradzujú špecifické úlohy rôznym členom rady alebo komunity.

Na fóre je vytvorená sekcia pre publikovanie oficiálnych informácií súvisiacich s asociáciou. Členovia tu tiež môžu umiestniť návrhy predstavenstvu. Vo vašom vlastnom národnom subfóre môžu byť aj informácie o asociácii vo vašom jazyku.

EBT Working Groups

Upon the creation of the European Association of EuroBillTrackers, a number of Working groups were also set up with the aim of seeing to the needs of the association, its members and its website. All members of the Working Groups are volunteers and no one receives any payment from the association. These working groups are the Development, Technical operations & Maintenance, Database, Communication, Support and Translation working groups. The leader of each working group is invited to attend the meeting of the Board of Directors which is usually held monthly.

Development

Headed by klapotec, this group’s task is to add and update features to EBT’s software and related tools. Some of the features implemented by this group were the regional divisions of each country and the user connection feature. They have also provided a website where users can put forward their suggestions for EBT improvements, which can be then be voted for by other members.

Technical

The tech team, led by avij, deals with all the technical issues required to run and maintain the website. This includes installing new hardware, hosting of the web site, applying security patches and upgrading operating systems. They also install new versions of EBT tools produced by the Development group and respond to hardware and software problems.

Database

The database Working Group, led by ErGo, is there to maintain the quality of our database. The ‘Cleaning Girls’ is a group of people whose role is to investigate suspicious behaviour of users and delete notes registered into the database maliciously.

Communication

Claudio VdA leads the communications group, whose aim is to be in contact with EBT users by preparing and sending newsletters from time to time. These newsletters are translated into the same 18 languages in which EBT is translated. This group also keeps track of any opportunities where to advertise EBT. Links to these advertisements or articles are also uploaded on EBT by members of this group.

Support

The support WG, managed by gergapsek, replies to the support requests sent by EBT users. Users can create a support request to either edit/delete a note, moderate or unmoderate hits, merge accounts and any other request which user might think of. These requests are then tackled by Support WG members, who thereafter inform the user that his request has been adhered to. The support team is also responsible for adding and amending city profiles following suggestions by users themselves. They take care of plotting the co-ordinates of a new location registered in EBT onto a map, which map is then displayed in members’ profiles.

Translation

A Translation WG has recently been created and it's headed by avij. This WG will co-ordinate the translations required for EBT web site, info page, newsletters and other related matters. Presently EBT is translated into 18 different languages.

Pripojte sa k nám

Prečo sa stať členom? Hlavným dôvodom je byť súčasťou nášho projektu a udržať ho živým. Ako člen máte právo zúčastňovať sa valného zhromaždenia, ktoré sa koná zvyčajne počas letných medzinárodných stretnutí. Tiež je možné kandidovať na voľné miesta v predstavenstve. Počas valného zhromaždenia môže byť hlasovanie o dôležitých záležitostiach a ako člen máte právo hlasovať.

Nabádame našich užívateľov, aby sa stali členmi asociácie. Všetko čo treba urobiť je vyplnenie a zaslanie prihlášky na:

Anssi Johansson
Viides linja 12 D 74
00530 Helsinki
Finland

Členský poplatok je €10 na rok a môže byť zaplatený cez banku, poštou alebo zástupcovi na medzinárodnom prípadne národnom stretnutí. Detaily nájdete nižšie.

Peniaze vyzbierané od našich členov budú primárne použité na zaplatenie web hostingu stránky. Vyzbierané peniaze sa použijú aj na uhradenie bankových poplatkov a registrácie na Préfet du Val-d'Oise vo Francúzsku. Pokladník je zodpovedný za zbieranie peňazí a uskutočňovanie potrebných platieb.

Association Européenne des EuroBillTrackers
IBAN: FR10 2004 1010 1239 1918 1V03 364
BIC: PSSTFRPPSCE (La Banque Postale, 1 Rue Edouard Branly, Orléans-la-Source, Orleans 45900 France)