EBT logo EuroBillTracker

:. Sledujte vaše eurobankovky od 1. januára 2002

:. FAQ/Pomoc
  Bankovky  
 
  Pravidlá & Príkazy  
 • Obmedzenie o údajoch stanovené uživateľom
  You are free to pick any username you like, design your profile and comment on your tracked notes. However, we will not tolerate offensive material, in particular insults, spam or references to adult or illegal content. Also, your username, profile and comments should not contain email addresses, URLs, political or religious content. While designing your personal profile please make sure to use valid HTML code, i.e., properly closed tags.
  Violations may result in an admin manually editing your data.

 • Spoluzdieľanie jedného účtu
  Nemáme prísne pravidlá, čo sa týka delenia účtov; v tomto prípade sa spoliehame na dobrý úsudok užívateľov. Hlavná myšlienka je taká, že každý užívateľ by mal sledovať svoje vlastné bankovky na svojom vlastnom účte. Avšak sú rôzne prípady, pre ktoré delenie účtu je výhodou, napríklad členovia jednej rodiny. Keď ste Vy alebo váši príbuzní začali sledovať bankovky na rôznych účtoch a rozhodli ste sa ich dať dohromady, žiadajte pomoc u našej technickej skupiny. Viacnásobný účet pre toho istého užívateľa (napríklad, na skúšku alebo zaregistrovať zásahy bumerang) nie je dovolený.

 • Bankovky pochádzajúce od iných ľudí
  Náš názor je, že každý by mal zaregistrovať len bankovky, ktoré držal v rukách, ale spoliehame sa na Váš dobrý úsudok. Nechceme, aby vaša stará mama, ktorá má 80 rokov, si kúpila počítač a zaregistrovala sa na EBT, ale pri návšteve sa jej opýtajte, či si môžete pozrieť jej peňaženku ;-) Celkovo, nesúhlasíme s myšlienkou, že niekto cudzí by mal zadať sériové čísla namiesto Vás, pretože Vy sám budete zodpovedný za každú falošnú bankovku zadanú na Váš účet.

 • Celkové zneužívanie
  Samozrejme, že neakceptujeme neprirodzené údaje do našej databázy, ako aj umelé vytváranie falošných zásahov. Ide taktiež o zadávanie verejne známych sériových čísel bankoviek alebo odvodených sériových čísel.

  Máme možnosť odhaliť také zneužívanie a stále pokračujeme na zlepšenie našej "obrany". Skôr alebo neskôr, každý falošný záznam je vylúčený z našich údajov, a tiež, aj keď sa nič momentálne nedeje, to neznamená, že sme na to zabudli, alebo, že to tolerujeme. Užívatelia, ktorým je dokázané takéto falšovanie, prídu o všetky zaregistrované bankovky na ich účte. Ďakujeme, že nám nespôsobujete zbytočnú prácu.

 • Získané bankovky pri cestovaní letadlom, vlakom, loďou, atď.
  V takomto prípade by ste nemali zadať bankovky, ktoré pochádzajú z mesta v blízkosti, ktorého ste sa nachádzali, keď ste obdržali bankovku,(ktoré je ťažko stanoviť, na lodi alebo cestovanie lietadlom), miesto nie je možné určiť s presnosťou. Vezmite do úvahy Vašu poslednú zástavku alebo Váš ciel.

 • Zásahy bumerang
  Občas sa stane že užívatelia dostnú do rúk bankovky, ktoré už zaregistrovali na EBT. Nakoľko nie je dovolené zadať dvakrát to isté sériové číslo, jediná možnosť ako zachovať stopu po tejto zriedkavej udalosti, je napísať komentár o tejto bankovke. Ďakujeme vám za požiadanie o pomoc technickú skupinu, a nezabudnite zadať vaše meno užívateľa, sériové číslo a hodnotu bankovky, ako aj nový komentár do e-mailu.

 • Zrušenie zaregistrovania bankoviek, neprirodzené alebo vymyslené údaje.
  Vieme, že spraviť osobné rekordy je lákavé, aj napríklad zadržaním bankoviek určitý čas a potom ich zadaním naraz za jeden deň; predsa však, toto nie je dobrý nápad. Tento typ akcií skresľuje všetky naše štatistiky a najmä dĺžku putovania bankovky. V najhoršom prípade môžete obdržať opačné zásahy, keď iný užívateľ zadá bankovku, ktorú ste minuli niekedy v minulosti a rozhodol sa ju zadať do EBT až oveľa neskôr. Spravidla by ste mali zadať bankovku do systému do dvoch týždňov odkedy ste ju získali, najlepšie je to však urobiť čím skôr.

 • Parazitáž
  Aj keď si ceníme entuziazmus určitých užívateľov, obdržali sme mnoho sťažností, čo sa týka spamu v mene EBT. Znova žiadame našich užívateľov, aby dobre usúdili ako umiestniť reklamu. Zvlášť ich žiadame, vyhýbať sa situácie, v ktorej reklama môže byť považovaná ako spam. Užívatelia, ktorí nám spôsobujú takéo problémy, napríklad na iných fórach, môžu byť postihnutí znížením počtu ich odporúčaní prípadne ich úplným vynulovaním.