EBT logo EuroBillTracker

:. Sledujte vaše eurobankovky od 1. januára 2002

:. FAQ/Pomoc
  Bankovky  
  Web stránka  
 
 • Prečo zadávať bankovky do tohto systému?
  Pretože je to zábava!

 • Kto je v pozadí tejto stránky?
  Webmaster (Philippe) sa rozhodol vytvoriť túto stránku v decembri 2001. Dnes sa na chode tejto stránky podieľa mnoho užívateľov z Európy. Craco(Peter) má na starosti fórum, avij (Anssi) venoval v polovici roku 2003 tejto stránke nový server, ktorý aj udržiava v chode. Nerzhul (Marko) sa zúčastnuje na vývoji stránky od roku 2005. Dobrovoľníkom bolo zverených mnoho ďalších úloh, akými sú preklady, e-mailová podpora, moderovanie zoznamov zásahov, moderovanie fóra a pridávanie súradníc nových miest. Všetka táto práca je vykonávaná na báze dobrovoľníctva a len pre potešenie z nej!

 • Čo môžem vedieť o zaujímavých technických pojmoch v pozadí stránky ?

  • Dané do skrýše
   Z dôvodu výkonu všetky štatistiky nie sú zobrazované stále, keď sú žiadané. Namiesto toho, keď je výsledok kalkulovaný prvý krát, je uložený do skrýše na použitie počas určitého času pokiaľ špecifické štatistiky sú konzultované. Doba obnovenia sa mení podľa funkcie a charakteru štatistiky od niekoľko sekúnd až na niekoľko dní.

  • Na konci
   Niektoré štatistiky zaberú pri spočítaní určitý čas alebo sú viditeľné na jednej strane, ktorá obsahuje mnoho iných štatistík a tak čas spočítania dohromady bude veľmi dlhý pre našich užívateľov. Tieto štatistiky čakajú na neskoršie spočítanie. Keď je možnosť, skryté výsledky už spočítané (dané ako nie aktualizované) sú označené šikmým písmom na upozornenie, že nie sú aktualizované.
   Čakajúce štatistiky sú spočítané v pozadí hneď ako to záťaž serveru dovolí, takže nie je zaručený čas na vytvorenie týchto štatistík. Niektoré štatistiky sú časovo veľmi zdĺhavé a žiadajú od serveru mnoho zdroja, takže sa môžu tvoriť iba v noci.

  • Jednotný kód
   Od mája 2006, základňa údajov je udržiavaná cez Jednotný kód (UTF-8). Tak teda, grécke písmená a prízvučné písmená všetkých europských jazykov, sú predstavené jednotným spôsobom. Toto je dôležité na sledovanie eura cez zväčšenú Europskú zónu. Skoro všetky navigátory vystatujú EBT bezchybne. Predsa však, určité Software, napríklad, staršie vydanie úpravy textu alebo staršie prostriedky štatistík, nemôžu znovu opísať správne Vašu kartotéku CVS.

  • Systém odporúčaní EBT
   Užívatelia EuroBillTracker-a môžu pozvať na stránku nových užívateľov a to pomocou osobného URL, ktoré sa nachádza v sekcii "O tejto stránke". Keď príjemca použije URL a zaregistruje sa na stránke EBT, pridá sa na zoznam odporúčaní odosielateľa; ale, ak sa nový užívateľ zaregistruje priamo cez http://www.eurobilltracker.com link odporúčania nie je započítaný. Ak nadobudnete určité množstvo odporúčaní, získate určitú popularitu, lebo listina najlepších "odporúčateľov našej stránky" je v stĺpci štatistík. Hlavnou príčinou, pre ktorú dávame do popredia týchto užívateľov je, že čím viac zväčšíme počet užívateľov, tým je väčšia možnosť obdržať zásahy. Dávame Vám však znova na vedomie, že tí, ktorí získali najviac nových užívateľov nemajú nárok na žiadnu finančnú odmenu. My toto všetko robíme iba pre zábavu. :)
   Znova žiadame našich užívateľov, aby dobre usúdili ako a kde umiestniť reklamu. Zvlášť ich žiadame, vyhýbať sa situácie, v ktorej reklama môže byť považovaná ako spam. Užívatelia, ktorí nám spôsobujú takéo problémy, napríklad na iných fórach, môžu byť postihnutí znížením počtu ich odporúčaní prípadne ich úplným vynulovaním.

  • Babel a preklady
   Nakoľko Eurobilltracker má Európsky zámer, mnohí z prvých užívateľov pomohli Webmasterovi s prekladom do viacerých jazykov. Väčšina európskych jazykov je momentálne prístupná.

   Spravovanie veľkej skupiny prekladateľov (je ich viac ako 90 v decembri 2006) bolo zložité a preto Webmaster vytvoril špeciálny samoobslužný nástroj "Babel". Pozrite sa naPHPBabel's website.

   Ak môžete pomôcť prekladom stránok do iných rečí, dajte nám vedieť. Urobíme z Vás jedného z našich prekladateľov! Obzvlášť vítané sú reči krajín, kde bude Euro zanedlho zavedené ako oficiálna mena.

  • Zaujímavé zásahy a systém úpravy zásahov
   Aktuálne máme dvojčlenný systém pre zásahy - môžu byť zaujímavé alebo nezaujímavé. Keď zásah nie je považovaný za zaujímavý, bude zmiernený a nebude viditeľný na listine posledných zásahov a zahrnutý do klasifikácie. Nerobte si starosti, keď jeden z Vašich zásahov je zmiernený, budete mať stále možnosť sa spojiť na údaje zásahov a podeliť sa oňho z ostatnými užívateľmi.

   Zmiernenosť jedného zásahu môže byť uskutočnená ručne, niektorými oprávnenými užívateľmi alebo automaticky, keď zásah má určité charakteristické znaky, napríklad keď časový interval je 0 dní alebo, keď je niekoľko podobných zásahov medzi dvomi užívateľmi v tom istom momente. Inak je každý nový zásah považovaný za zaujímavý.